Tylypahkahimmeli

Lajittelu

Aloitusideointia

Tylypahka x vuotta ennen Harrya

Protagonisteja:
jock
Tanja: kälviäläisehtävä Puuskupuh-urheilijapoika, huispauspitäjä, 16-v: Julian Oberto
Tuomas: mustasukkainen Rohkelikkopoika, 14-v; Sinistro Balewil
Mari: vaikutusaltis valvoja Korpinkynsipoika, 15-v; Edward “Eddie” Fawley

Tuvat:
Luihuinen, Korpinkynsi, Rohkelikko, Puuskupuh

Comments

MuadMouse MuadMouse

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.